Website Trường Mầm Non Đại Quang – Đại Lộc – Quảng Nam

Chức năng – Nhiệm vụ

PHÒNG GD-ĐT ĐẠI LỘC    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN ĐẠI QUANG    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số:     /KH-MNĐQ          Đại Quang, ngày 01 tháng 8 năm 2015

 

                                               KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG

       NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ – GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN

                                             Năm học: 2015-2016

Căn cứ Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo nghị quyết số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ Công văn  số 117/CV-PGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Phòng GD và ĐT Đại Lộc về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2015-2016.

Căn cứ tình hình thực tiễn của trường Mầm non Đại Quang.

Để thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 nhà trường và công đoàn kết hợp phân công vị trí nhiệm vụ cho cán bộ giáo viên, nhân viên trong năm học 2015 – 2016 như sau:

 1. Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Liên

– Quản lý chung các hoạt động trong nhà trường.

– Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch của nhà trường theo mục tiêu giáo dục của từng năm học.

– Xây dựng Đề án và thành lập BCĐ phổ cập trẻ MN 5 tuổi tại trường.

– Xây dựng  chương trình thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành.

– Xây dựng Đề án bố trí việc làm, ký kết hợp đồng giáo viên dạy thay hộ sản, nhân viên hợp đồng vụ việc, phân công nhiệm vụ, xây dựng quy chế lề lối làm việc của nhà trường.

– Thành lập và cử các Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn và thành lập các Hội đồng khác trong nhà trường.

– Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học, xây dựng quy chế chuyên môn, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho CB-GV, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm định CLGD.

– Quản lý điều kiện làm việc và quyền lợi của các thành viên trong nhà trường đảm bảo các quyền lợi chính đáng của người lao động.

– Chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, chỉ đạo phong trào viết và áp dụng SKKN tại đơn vị.

– Chỉ đạo các phong trào thi đua, công tác tuyên truyền và chỉ đạo điểm.

– Tổ chức đánh giá xếp loại GV-NV ở từng học kỳ và cuối năm học.

– Làm Trưởng ban thi đua khen thưởng kỷ luật của nhà trường.

– Tham mưu với các cấp quản lý ngành giáo dục, Đảng ủy, chính quyền địa phương về xây dựng cơ sở vật chất và thực hiện tốt công tác XHH giáo dục.

– Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ngoài nhà trường, xây dựng Hội PHHS và hoạt động có hiệu quả.

– Quản lý công tác hành chính quản trị

+ Quản lý tài chính, tài sản, kế toán, văn thư, y tế.

+ Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị.

+ Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trường học.

+ Thực hiện đảm bảo thông tin báo cáo cấp trên.

+ Chỉ đạo các hoạt động ngoài nhà trường, các ngày hội, ngày lễ.

+ Quản lý các hoạt động của trẻ do nhà trường tổ chức, tuyển sinh, đánh giá, xếp loại trẻ theo nội dung quy định.

 1. P. Hiệu trưởng: Lê Thị Ngọc Lệ (Phụ trách công tác nuôi dưỡng)

– Quản lý công tác chuyên môn nuôi dưỡng của nhà trường.

– Đứng điểm cụm Tam Hòa.

– Triển khai kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng trong nhà trường.

– Lên lịch kiểm tra dự giờ giáo viên, nhân viên 3 lần/tuần.

– Thường xuyên kiểm tra công tác bán trú của trường, kiểm tra giờ ăn ngũ, vệ sinh môi trường, vệ sinh các nhân của cháu.

– Chỉ đạo và sử dụng thành thạo chương trình Nutrikisd phần mềm dinh dưỡng, lập thực đơn và tính định lượng khẩu phần qua thực đơn.

– Tổ chức tuyên truyền qua hình ảnh sinh hoạt, viết bài cho đài truyền thanh xã, trang Website của trường, Phòng GD&ĐT và chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền tại nhóm lớp.

– Quản lý cơ sở vật chất của nhà trường đề xuất với nhà trường về tu sửa cơ sở vật chất, bổ sung thiết bị cho từng năm học.

– Tham gia tổ chức các ngày hội ngày lễ tại trường và các hội thi của cháu

– Triển khai thực hiện các chuyên đề về vệ sinh, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, vệ sinh chế biến, công tác phòng cháy chữa cháy trong nhà trường.

– Tham gia sinh hoạt cùng tổ bé.

– Quản lý chương trình chăm sóc trẻ SDD và công tác y tế học đường.

– Đề xuất với nhà trường các biện pháp nhằm hạn chế tỷ lệ SDD trong nhà trường một cách có hiệu quả.

– Làm tốt công tác tuyên truyền đến các bậc phụ huynh và trong cộng đồng

– Thực hiện kiểm tra hàng ngày tiền chợ và công khai để toàn hội đồng và cha mẹ các cháu cùng tham gia quản lý.

– Hàng tháng tổng hợp các khoản chi ga, điện, phụ phí để trình Hiệu trưởng duyệt chi.

– Phụ trách công tác lao động vệ sinh tại đơn vị.

– Thực hiện việc chấm công của nhà trường.

– Phụ trách nhóm trưởng nhóm kiểm định

– Thay mặt HT giải quyết các công việc khi được ủy quyền.

 1. P. Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Bích Thu (Phụ trách công tác CM)

– Quản lý chuyên môn học sinh toàn trường, quản lý chỉ đạo thực hiện công tác Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi.

– Chỉ đạo xây dựng kế hoạch các chủ điểm trong năm học.

– Lập kế hoạch dự giờ thăm lớp 3 buổi/tuần và dạy thay choTổ trưởng chuyên môn dự giờ và kiểm tra các hoạt động của tổ theo quy định.

– Thực hiện tốt công tác kiểm tra theo kế hoạch phân công của Hiệu trưởng

– Kiểm tra việc trang trí theo chủ điểm của giáo viên.

– Kiểm tra phong cách nề nếp của cô và cháu.

– Kiểm tra việc sọan giảng và thực hiện chương trình của giáo viên.

– Tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh theo các tiêu chí quy định

– Theo dõi việc thực hiện các hoạt động, giờ giấc của giáo viên, chế độ vệ sinh của các lớp.

– Phân công GV đón trẻ.

– Chỉ đạo tập thể dục buổi sáng tại trường.

– Bố trí thời gian tổ chức các hoạt động ngoài trời.

– Tổ chức thao giảng, dự giờ, rút kinh nghiệm trong đội ngũ.

– Chỉ đạo công tác làm đồ dùng dạy học phục vụ cho các chủ điểm, theo dõi việc cấp phát đồ dùng dạy học cho giáo viên và học sinh, có kế hoạch kiểm tra việc sử dụng có hiệu quả các đồ dùng được cấp phát.

– Xây dựng tổ chức các ngày hội, ngày lễ tạo được sự đồng thuận trong PHHS và trong nhân dân nhằm tuyên truyền cho ngành học và nhà trường

– Triển khai và thực hiện tốt chương trình GDMN , nắm vững và hướng dẫn cho giáo viên sử dụng và khai thác tốt các căn phòng trong chương trình sáng tạo cùng KISDMART.

– Xây dựng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, xây dựng lớp điểm có hiệu quả.

– Tổ chức đánh giá chất lượng học sinh cuối học kì và cả năm.

– Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ.

– Tổng hợp số lượng báo cáo đúng thời gian.

– Quản lý hồ sơ điều tra độ tuổi, có kế hoach triển khai cho đội ngũ thực hiện tốt công tác điều tra độ tuổi và xử lý số liệu kịp thời.

– Quản lý hồ sơ của trẻ, hồ sơ phổ cập trẻ 5 tuổi.

– Chỉ đạo GV-NV cập nhật thông tin cho website của trường.

– Sử dụng thành thạo phần mềm PCGD-CMC; phần mềm kiểm định

– Thay mặt HT giải quyết các công việc khi được ủy quyền.

 1. Quy định nhiệm vụ quản lý của Tổ trưởng, Tổ phó:

Tổ trưởng và tổ phó do Hiệu trưởng bổ nhiệm.

4.1. Nhiệm vụ của Tổ trưởng chuyên môn:

TT Tổ lớn: Cô Võ Thị Lan; TT Tổ nhỡ: Cô Phạm Thị Thu Nga; TT Tổ bé: Cô Hồ Thị Như Thủy.

– Xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của tổ, giúp tổ viên thực hiện kế hoạch công tác, triển khai việc thực hiện các chủ điểm.

– Tổ chức học tập trao đổi kinh nghiệm, kiểm tra dự giờ giáo viên trong tổ theo qui định từ 1-2 lần/ tháng.

– Xây dựng tiết dạy mẫu, tiết dạy thao giảng của tổ.

– Tổ chức làm đồ dùng đồ chơi theo chủ điểm cho tổ và chỉ đạo tổ trang trí theo đúng chủ điểm.

– Kiểm tra kế hoạch soạn giảng của giáo viên 1 lần/ tháng.

– Theo dõi số lượng trẻ của tổ hàng tháng vào sổ kịp thời và báo cáo về nhà trường đúng thời gian.

– Tổng hợp các đề xuất của giáo viên về trang bị đồ dùng dạy học, đồ dùng, đồ chơi của lớp và báo cáo về Phó. HT phụ trách CSVC.

– Hướng dẫn giáo viên thực hiện nội dung bồi dưỡng chuyên môn trong tháng và học bồi dưỡng thường xuyên.

– Theo dõi việc sử dụng đồ dùng dạy học, đồ chơi của các lớp trong tổ.

– Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện chương trình, giờ ăn ngũ của các cháu trong tổ, có biện pháp chỉ đạo công tác phòng chống SDD của tổ.

– Kiểm tra đánh giá xếp loại theo tiêu chuẩn của trường, tổ chức cho giáo viên tham gia các hoạt động thi đua của trường.

– Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên trong tổ.

– Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn 2 lần/tháng.

4.2. Nhiệm vụ Tổ phó Tổ chuyên môn:

TP tổ lớn: Cô Nguyễn T  Mỹ Dung; TP tổ nhỡ: Cô Nguyễn T Tường Vi; TP tổ bé: Dương Thị Thu Vĩnh

Tổ phó có trách nhiệm giúp tổ trưởng theo dõi, chỉ đạo chuyên môn của tổ, làm thư ký tổ và cùng với tổ trưởng chịu trách nhiệm trước P.HT về những việc được phân công.

4.3. Nhiệm vụ tổ trưởng tổ Văn phòng:

TT tổ văn phòng: Cô Phan Thị Thùy Trang

– Lập kế hoạch chỉ đạo công tác chăm sóc, nuôi dưỡng của tổ.

– Phối hợp với P.HTBT lên thực đơn hàng tuần và tính định lượng khẩu phần dinh dưõng trong tuần kịp thời.

– Chỉ đạo NVYT kiểm tra về công tác tiếp phẩm hàng ngày, vệ sinh chế biến, cân chia thực phẩm đến các lớp, kiểm tra công tác bán trú tại nhóm lớp, theo dõi việc ăn uống, nghỉ ngơi của học sinh, kiểm tra việc tổ chức giờ ăn và lượng thức ăn tại nhóm lớp.

– Chỉ đạo nhân viên văn thư thực hiện tốt công tác báo cáo, lưu trữ công văn đi, đến; quản lý HS của đơn vị.

– Chỉ đạo nhân viên bảo vệ chăm sóc cây, quét dọn sân trường và bảo vệ tốt CSVC, trực đêm 100%.

– Theo dõi việc sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất tại nhóm lớp.

– Phối hợp với P.HTBT tổ chức bữa ăn cho trẻ SDD.

– Tổ chức đánh giá tổ viên trong tổ theo định kỳ và cuối năm.

– Tổ chức sinh hoạt tổ văn phòng 1 lần / tháng.

 1. Quy định nhiệm vụ của Giáo viên:

– Hoàn thành tốt công tác điều tra và xử lý số liệu chính xác.

– Huy động trẻ ra lớp đạt chỉ tiêu giao.

– Tham gia công tác PCGDMN cho trẻ 5 tuổi; Tham gia sắp xếp Hồ sơ và thu thập minh chứng phục vụ cho công tác Kiểm định.

– Soạn giảng theo chương trình giáo dục MN, có chú ý đổi mới phương pháp hình thức tổ chức và UDCNTT để giờ dạy mang lại hiệu quả cao.

– Thường xuyên tận dụng những nguyên vật liệu sẵn có ở điạ phương để làm đầy đủ đồ dùng đồ chơi theo chủ điểm.

– Có đầy đủ HSSS theo quy định, đảm bảo nội dung, trình bày khoa học.

– Thực hiện tốt công tác CS-GD trẻ tại nhóm lớp.

– Thực hiện đúng thời gian biểu trong ngày.

– Tham gia tốt các hoạt động, hội thi do nhà trường và ngành GD tổ chức, đạt giải cao.

– Chất lượng GD trẻ theo 5 lĩnh vực đạt 95% trở lên, riêng GV 5 tuổi đánh giá trẻ theo Bộ chuẩn đã quy định.

– Có những phát kiến và giải pháp đề xuất với nhà trường trong công tác CS-GD trẻ.

 1. Quy định nhiệm vụ của kế toán:

6.1. Kế toán ngân sách: Cô Phan Thị Thùy Trang

– Thực hiện kinh phí trong hạn mức gồm:

+ Lập hồ sơ duyệt chi lương, các khoản BHXH, BHYT cho từng năm học.

+ Mở các loại hồ, sơ sổ sách kế toán theo quy định.

+ Lập đầy đủ các phiếu thu, chi đúng nguyên tắc.

+ Vào sổ quỹ trong hạn mức kinh phí kịp thời có kết sổ hàng qúy.

+ Kiểm tra quỹ tiền mặt cuối ngày, tháng, năm và đối chiếu cùng thủ qũy kịp thời.

+ Lập danh sách theo dõi các khoản thu của từng lớp.

+ Kiểm tra giám sát việc sử dụng kinh phí sửa chữa, mua sắm trang thiết bị giảng dạy và mua sắm đồ dùng phục vụ các cháu.

+ Theo dõi quản lý các loại tài sản, đồ dùng đã cấp phát.

+ Tham gia kiểm tra tài sản định kỳ.

+ Đề xuất với nhà trường các biện pháp để thực hiện đảm bảo các nguồn thu và chi tiêu đúng nguyên tắc.

          + Cùng BGH xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ trường học.

+ Theo dõi đôn đốc việc thu các khoản ở các lớp.

+ Theo dõi việc nghỉ ốm đau, thai sản của chị em và làm các chế độ, thường xuyên đối chiếu cùng cơ quan BHXH để giải quyết các chế độ kịp thời đúng pháp luật.

+ Hàng tháng lập báo cáo thu chi trình Hiệu trưởng để thông qua HĐSP.

+ Thực hiện đảm bảo công tác kế toán thống kê, quyết toán kịp thời đầy đủ, đúng, chính xác.

+ Làm các loại báo cáo theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

6.2. Kế toán bán trú 2 cụm Phú Hương và Tam Hòa: Cô Phan Thị Thùy Trang.

– Thực hiện kinh phí ngoài hạn mức:

+ Lập sổ bán trú theo dõi thu chi gạo tiền ăn của từng học sinh ở từng lớp.

+ Cuối tháng lập danh sách thu chi tiền ăn trong tháng gởi cho các lớp.

+ Hàng tháng tổ chức kết sổ, đối chiếu cùng thủ quỹ, thủ kho và trình cho Hiệu trưởng ký.

+ Kiểm tra giám sát việc sử dụng kinh phí sửa chữa, mua sắm trang thiết bị phục vụ bán trú và mua sắm thực phẩm hàng ngày.

+ Tham gia kiểm tra giờ ăn của các lớp, tham gia xây dựng thực đơn cùng P.HT phụ trách bán trú.

          + Theo dõi việc chấm cơm của các lớp.

+ Làm các loại báo cáo theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

+ Mở các loại hồ, sơ sổ sách kế toán theo quy định.

+ Thực hiện đảm bảo công tác kế toán thống kê, quyết toán kịp thời đầy đủ, đúng, chính xác.

 1. Quy định nhiệm vụ của Thủ quỹ trường; Thủ quỹ- thủ kho bán trú:

          7.1. Thủ quỹ của trường: Cô Võ Thị Thanh Minh

          Mở đầy đủ các loại hồ sơ theo dõi thu-chi của trường.

Phụ trách công tác kho, quỹ của trường.

Vào danh sách và quản lý thu các khoản học phí, đồ dùng, xây dựng.

Quản lý quỹ thu, chi theo phiếu, báo cáo quỹ tiền mặt hằng ngày.

Nhận và phát các khoản thuộc về chế độ chính sách của CB-GV- CNV

Có sổ theo dõi các khoản đóng góp cụ thể rõ ràng có tổng hợp hàng năm.

Chi tiền các hoạt động của nhà trường phải có đầyg đủ chữ ký của các thành viên theo quy định.

Quản lý tốt quỹ tiền mặt, không tự ý cho CB-GV-CNV mượn ứng tiền khi chưa được sự đồng ý của hiệu trưởng.

7.2. Thủ quỹ- Thủ kho bán trú:

Thủ quỹ, thủ kho bán trú cụm Phú Hương: Cô Lê Thị Chương; cụm Tam Hòa: Cô Võ Thị Thanh Minh.

Mở đầy đủ các loại HSSS theo dõi thu-chi tiền ăn, xuất -nhập gạo, sữa, gas

     Xuất nhập kho, bán trú, chi tiền các hoạt động của nhà trường và tiền chợ hàng ngày phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên theo quy định.

Kiểm tra cân, đong thực phẩm các mối hàng đến.

Quản lý tốt quỹ tiền mặt và gạo, sữa trong kho.

Thường xuyên kiểm tra kho quỹ, kịp thời đề xuất các biện pháp bảo vệ kho, quỹ an toàn. Cuối tháng phải kiểm kê quỹ tiền mặt báo cáo theo quy định. Các phiếu thu – chi được đóng thành tập theo số thứ tự đã ghi trên phiếu.

 1. Quy định nhiệm vụ của nhân viên y tế:

Chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; Phối hợp với trạm y tế khám sức khoẻ cho học sinh theo kế hoạch; Lưu giữ sổ y bạ của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; Quản lý tài sản, hồ sơ được phân công theo quy định. Thường xuyên kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, VS chế biến, VS môi trường, VS cá nhân trẻ.

Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 1. Quy định nhiệm vụ của bảo vệ:

Bảo quản tốt tài sản của trường 24/24 giờ, không để xảy ra mất mác tài sản

Đóng mở cửa lớp, cổng trường hàng ngày.

Dọn vệ sinh khu vực sân trường, trước sân để xe

Dọn cỏ trong sân trường, vườn cổ tích và vườn hoa của bé

Bơm nước tưới cây 1 tuần/2 lần, bơm nước lên bể đảm bảo đủ cho học sinh sử dụng cả ngày.

Tham gia trang trí khẩu hiệu, cờ nhân các ngày lễ, các hội thi

Thực hiện tốt trực đêm tại trường.

Không được uống rượu, bia khi đến trường và trong khi trực đêm.

Ngoài ra những công việc làm ngoài giờ thì nhà trường sẽ có hỗ trợ tiền tăng giờ.

 1. Quy định nhiệm vụ của văn thư:

Lưu trữ, sắp xếp hồ sơ công văn đi, đến đầy đủ, kịp thời, khoa học.

Sắp xếp hồ sơ của CB-CC, HS học sinh khoa học.

Cùng với P.HT phụ trách CM cập nhật thông tin cho website của trường

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về thực hiện nhiệm vụ được giao của trường theo quy định của Phòng GD&ĐT.

Tổ chức quản lý công tác văn thư, lưu trữ của trường theo quy định.

Giúp HT quản lý, sử dụng con dấu của trường an toàn, bảo mật, lưu trữ tài liệu đúng quy định.

Tiếp nhận CV tài liệu đến và phát hành văn bản đi của trường đúng thể thức quy định phân, gửi văn bản đến lãnh đạo và các bộ phận có trách nhiệm xử lý giải quyết CV nhanh chóng, kịp thời.

Giúp HT quản lý chặt chẽ mọi thủ tục hành chính, có trách nhiệm phát hiện những sai sót về thể thức văn bản trước khi ban hành, đảm bảo đánh máy, in sao tài liệu kịp thời chính xác, đủ số lượng và đảm bảo chất lượng.

Báo cáo kịp thời đến HT những sự việc phát sinh đột xuất.

Quản lý, sử dụng trang thiết bị văn phòng đúng quy định, tiết kiệm.

Tiếp đón, hướng dẫn khách đến quan hệ công tác đúng người, đúng việc và đúng nguyên tắc.

Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 1. Quy định nhiệm vụ của cấp dưỡng:

Tiếp phẩm đảm bảo số lượng và chất lượng thực phẩm, chế biến đúng quy trình, phân chia thức ăn theo đúng số lượng trẻ của từng lớp và đúng định mức theo từng độ tuổi. Thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm, đảm bảo an toàn cho trẻ trong ăn, uống. Trung thực trong công việc, an toàn trong lao động, sử dụng tiết kiệm gas, điện, nước. Tham  gia lao động làm vườn rau dinh dưỡng, lao động cải tạo cảnh quan sư phạm.

Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

– Các BP công tác của trường;                                                                       

– Lưu VT.                                                                      

 

 

 

                                                                              Nguyễn Thị Liên

           

 

                                                                           

 

Cảm nhận của Phụ huynh

Anh Võ Thành Hưng – Phụ huynh bé: Võ Gia Huy – Lớp nhỡ

ôi chưa từng thấy một ngôi trường mầm non nào có sân chơi rộng rãi – sạch sẽ – thoáng mát và nhiều trò chơi bổ ích như ngôi trường mầm non này ! Thật là bất ngờ thú vị , nó giống như một công viên thiếu nhi thực thụ ! Hàng ngày mỗi buổi sáng , tôi đều cùng bé Gia Huy chơi đùa dưới sân trước giờ học, bé rất thích thú và học hỏi được nhiều điều mới lạ. Và từ một đứa bé rụt rè nhút nhát, đến nay, sau hơn 4 tháng học tập vui chơi ở đây, bé đã được phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần lên rất nhiều !